16 Türk Devleti

1-Mete Han (Büyük Hun İmparatorluğu) M.Ö. 204- M.S. 216.
2- Panu (Batı Hun İmparatorluğu) 48-216.
3-Atilla (Avrupa Hun İmparatorluğu) 375-454
4-Akşunvar (Ak Hun İmparatorluğu) 420-562
5-Bumin Kağan (Göktürk İmparatorluğu) 552-745
6-Bayan Kağan (Avar İmparatorluğu) 565-835
7-Hazar Kağan (Hazar İmparatorluğu)
8-Kutluğ Kül Bilge Kağan (Uygur Devleti)
9-Bilge Kül Kadir Han (Karahanlılar Devleti) 940-1040
10-Alp Tekin (Gazneliler İmparatorluğu) 962-1183
11-Selçuk Bey (Büyük Selçuklu Devleti) 1040-1157
12-Muhammed Harzem Şah (Harzemşahlar İmparatorluğu) 1097-1231
13-Batu Han (Altın Ordu Devleti) 1236-1532
14-Timur (Büyük Timur İmparatorluğu) 1368-1501
15-Babür Şah (Babür İmparatorluğu) 1526-1858
16-Osman Bey (Osmanlı İmparatorluğu) 1299-1922

Tarihte yer alan Türk devletlerinin çoğu iktidar kavgası ve iç savaş ile dış güçler tarafından yıkılmıştır. Şimdi de Türkiye’ye postmodern bir savaş açılmıştır. Bu savaşta da muhalefeti kullanmaktadırlar. Şerefli Türk milleti! Millî iradene, iktidarına ve ülkene sahip çık. Türkiye 3 milyona yakın mazlumu sahiplendi. Ancak senin sığınacağın bir yer yoktur.

Akıl iktidar hırsı, şehvet, kıskançlık ve öfke halinde devre dışı kalır. Muhalefetin büyük kısmı akıl dışı hareketleri ile ülkeyi felakete sürüklemektedirler!.. Osmanlı devrinde Jön Türkler, Tanzimatçılar ve İttihatçılar Türkiye’nin maddi gücünü imha ettiler. CHP ise 1923-1950 arası manevi gücümüzü, millî ve manevi değerlerimizi imha etti. Sıra Türkiye’yi imha etmeye geldi. Gaflet uykusundan uyan! Ülkene sahip olmaya mahkûmsun.

Gaybı Allahü teala bilir. Tahmin etmek caizdir. Fütüroloji ilmi gaybı bilmek değildir. Geleceği tahmin etmektir. Afganistan, Sovyetler Birliği, Irak, Suriye, Kosova, Çeçenistan, Bosna-Hersek için yaptığım tahminlerde yanılmadım. İnşallah yanılırım ama Türkiye üzerinde oyunlar tezgâhlanıyor. Türkiye’nin gelişmesini önlemek, Suriye, Irak ve Ukrayna gibi bir iç savaşa sürükleme için dış ve iç piyonlar görev yapmaktadır.

Dış piyonlar başta İsrail, ABD, Almanya, İran, Çin, Suriye ve İngiltere’dir. İçerideki piyonları siz zaten biliyorsunuz…