1848 Macar İstiklal Savaşı

Türk-Macar İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Şahbaz Beyin büyük fedakârlıkları ve Macaristan Cumhuriyetini İstanbul Başkonsolosu Büyükelçi sayın Andras Gyenge’nin gayretleri ile; 11 Mart 2011’de “Macar Mutfağı ve Yemekleri Haftası” düzenlendi. Filiz Köftecilik bu hizmet için kapılarını açmış, Mutfağını ünlü Macar aşçısına tahsis etmişti… Macar yemeklerini tanımak için, lütfedip bendenizi de çağırdılar. Başkonsolos Sayın Gyenge, yemek sonrası yaptığı konuşmada; hem Macar Mutfağını, hem de 15 Mart 1848’de Macarların, Avusturya’ya yani Habsburglara karşı, şanlı bir istiklal mücadelesi başlattıklarını, bu mücadelenin Lideri Lajos Kossuth’un (1802-1894 ) hayatını anlattı… Özetle: 
Avrupa’da 1830-1848 seneleri arasında başlayan işçi ve özgürlük mücadelelerinde; Macar halkının da yıllardır Avusturya tarafından ezilmişliğine dur demek için Macar Milliyetçisi Lajos’un hürriyet çalışmaları, buna karşılık bu mert sesi kısmak ve kesmek için Avusturya’nın Ruslarla anlaşarak, Macaristan’ı acımasızca kıskaca alıp, insanlarına eziyet ettiğini, Macar Milliyeçilerin canlarını kurtarmak için kadim dost Türkiye’ye sığındığını, Lajos’un Kütahya’da iki sene kadar misafir kaldığını, Lajos’la beraber gelenlerin sayısının 100 kişi kadar ve ekserisinin asker olan mültecilerin de, Osmanlı ordusunda göreve kabul edildiğini, bunların bir kısmının ileride 1853-1856 Kırım Harbinde Osmanlı saflarında, Ruslara karşı savaştığını, bu kahramanların büyük bir kısmının Osmanlı topraklarında vefat ederek, mezarlarının da Feriköy Katolik ve Ortodoks mezarlığında olduğunu, ben de hayretle öğrenmiş oldum… 
Osmanlı devleti Fatih Sultan Mehmed zamanından beri Macaristan’a hep sahip çıkmaya çalıştı ama hiçbir zaman sahiplenmeye kalkmadı. Türk ordusunun Macar topraklarına gitmesi hiçbir zaman istila ve esaret için olmadı. Türkler tarih boyu, Habsburglardan Charles-Quint (5’inci Carlos) ve kardeşi Avusturya kralı Ferdinand’ın zulmünden Macarları korumaya çalıştılar. Türklerin Viyana kuşatmalarının temelinde de bu vardır. Türkler tarih boyu Macarlarla hep dost kaldılar. Avusturya ve Rusya ise bu kahraman milleti esir yapmak, yutmak için uğraştılar. Türk-Macar dostluğunun asırlar boyu devamını temenni ederim…