2023 hedefleri

12 Haziran 2011 tarihinde genel seçimler yapılacaktır. AK Parti iktidarı 2002’den bu yana ülkede demokratikleşmek ve ekonomik alanlarda önemli gelişmelere imza attı. Önümüzdeki genel seçim için hedefleri 12 Haziran değil 12 yılın hedefleridir. En büyük hedef 2023 yılında Türkiye’nin dünyanın 10 büyük ekonomik gücü haline gelmektir. Ben şahsen AK Partinin seçimleri kazanarak ülkede siyasi, ekonomik ve sosyal istikrar devam ettireceğine inanıyorum. Tabii Türkiye’nin gelişmesini ve bu hedefe ulaşmasını istemeyen iç ve dış şer güçleri ülkeyi karıştırmazsa… 
Ülkenin en büyük sıkıntısı işsizliktir. 2023’te işsizliğin yüzde 5’e düşmesi başlıca hedeftir. Yoksulluğun sona ermesi ile ülkede huzur artacaktır. Kira ve iskan meselesi önemlidir. Yoksullara 100 TL taksitle 100 bin konut projesi yoksulluk ve fakirlik çizgisini asgariye indirecektir. Türkiye’de son yıllarda savunma sanayi hızlı bir gelişme içindedir. Kendi silahımızı üretmemiz dış politikada rolümüzün itici gücü olacaktır. 
1 milyon metrekarelik arsalarda dev hastanelerin yapılması ve doktor sayısının 200 bine çıkarılması sağlık meselesinin hallinde önemli payı olacaktır. GSMH Milli Hasılanın 2023 yılında 2 trilyon 640 milyar dolara çıkması hedeflenmiştir. Giderek artan ihracatımızın ise 2023’te 545 milyar dolar olacağı tahmin edilmektedir. Evlenecek olan yoksul çiftlerin 25 yıl vadeyle ev sahibi olması, 12 yıllık hedeflerden biridir. Kısa vadede sözleşmeli 300 bin memur kadrolu olacaktır. 14 Nisan 2011’de Türkiye- Rusya arasında vizeler kalktı. Rus turist sayısının artması ve Rusya ile Türkiye arasında ticaret hacminin ikiye katlanması tahmin edilmektedir. AK Partinin hedefleri 6 ana başlıkta toplandı. 1- İleri demokrasi 2- Güçlü ekonomi 3- Güçlü toplum 4- Modern şehirler 5- Bölgede lider ülke 6- Yaşanabilir çevre… 
İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasında 2 şehir kurulacaktır. İstanbul’a 3. havaalanı ve 3. Boğaz Köprüsü yapılacaktır. İzmir’de dünyanın en büyük 10 limanından birinin kurulması planlanmıştır. Haydarpaşa Port ve Galata Port’un inşası gerçekleşecektir. TOKİ’nin mesken sayısı 1 milyona ulaşacak. 2023’te turist sayısı 50 milyon, gelir ise 50 milyar dolardır. Bölünmüş yol uzunluğu 2 misli artarak 36 bin 800 km’ye ulaşacak…