27 Mayıs darbesi ve CHP

Türk Baharı 1950 yılında Adnan Menderes ile başlamış idi. 1960’da askeri darbe ile sona erdi. Turgut Özal yeniden baharı devam ettirdi. Başbakan Erdoğan ise bunu zirveye taşıdı. Menderes idam (şehid) edildi. Özal zehirlendi. Şimdi ise Başbakan Erdoğan hedeftedir. Ona dua edenlerin duası ile düşmanları hüsrana uğrayacaktır (İnşallah) 
27 Mayıs darbesinin arkasında CHP vardır. Bu darbe Türk Silahlı Kuvvetlerine mal edilemez. Darbeyi CHP ve İnönü hayranı küçük bir grup yapmıştır. Ve maalesef başarılı olmuşlardır. Darbeyi yapanlar üst rütbeli binlerce subayı resen emekli ederek kendilerini güvene aldılar. 
CHP’ye sempati duymayan Alparslan Türkeş ve 12 arkadaşı sürgüne gönderildi. 27 Mayıs darbesinin baş aktörü İsmet İnönü’dür. 1950 Ak devrimi, demokrasiyi CHP’nin adına rafa kaldırdı. Demokrasi yerine CHP ile özleşmiş vesayet rejimi yeniden tesis edildi. 
Yassıada Mahkemesi Türk siyasi ve Türk hukuk tarihinin kara lekesidir. Başsavcının sözü: Sizi buraya gönderen böyle istiyor olmuştur. Kanunlar böyle istiyor diyememiştir. Celal Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy’a göre: “27 Mayıs darbesi cumhuriyetin kara sayfasıdır. Demokrat Parti gerçekten ülkede demokrasi için mücadele ediyordu. Vesayet ve dikta rejimi taraftarı olan CHP bu demokratik gelişmeyi, silahlı kuvvetleri kullanarak önledi. 
İsmet İnönü’nün damadı Metin Toker’in “İsmet Paşayla 10 yıl” adlı kitabında İsmet İnönü’nün (Milli Şef’in) askeri darbeye yeşil ışık yaktığını İsmet İnönü’nün iktidar formülünün ise “Ordu+CHP=iktidar” olduğunu itiraf etmiştir. İsmet İnönü yeniden cumhurbaşkanı olmak için hertürlü kötülüğü yapmaya hazır idi. Metin Toker’e göre İsmet İnönü 26 Mayıs günü ihtilal olacağını biliyordu. O gece geç vakte kadar oturduk. İhtilali bekledik, sözleri bunun bir kanıtı idi.
İsmet İnönü’yü demokrasi şampiyonu gösterenler yalan söylüyorlar. CHP’nin tek başarısı bir iktidar nasıl çöküntüye getirilir. CHP 1000 yıllık Türk- İslam Medeniyetini yıkarak 2500 yıllık Türk tarihinin en büyük kötülüğünü yapmıştır. 1435 yıllık İslam tarihinde İslamiyete en büyük zararı CHP vermiştir. 
27 Mayıs 1960 darbesinde CHP üniversite talebelerini kullandı. Bugün de kullanıyor. 27 Mayıs 1960 öncesi üniversite rektörlerinin itirafı: “Talebe üzerinde kontrolümüzü kaybettik. Başka unsurlar (CHP ve cunta) devreye girdi. Uşak’ta İsmet İnönü’nün başına taş atılmadı. Bir muhabirin yalanı idi. İz bıraktı. İsmet İnönü geziye çıkarken seferberlik ilan etti. Bu savaş ilanıdır. 
Menderes’in hatası İsmet İnönü’nün oyunlarına gelmesidir. Gerginlik iktidarın düşmanıdır. Menderes bunu idrak edemedi. CHP yalan haberler yapıyordu. Talebelerin Et Balık Kurumunda kıyma haline getirildi şeklindeki haberler asılsız olmakla birlikte insanlar arasında tepkilere sebeb oluyordu. Mazlum Kayalar mecliste öldürüldü yalanı yayıldı.
27 Mayıs 1960 darbesinin itici gücü, ortamını hazırlayan CHP ve İnönü’dür. Bugün ise 30 Mart seçimlerinde hüsrana uğrayan CHP intikam ve iktidara ortak olmak için ve geçmişte olduğu gibi iktidarı yıkmak için sokak hareketlerinin destekçisidir.