Abdestin farz olması

Sual: Namaz âyeti Mekke’de, abdest âyeti ise Medine’de inmiştir. Mekke’de namaz abdestsiz mi kılınıyordu?

CEVAP: Hayır, abdestle kılıyorlardı. Abdest almanın farz olduğu Peygamber efendimize bildirilmişti. Hattâ önceki ümmetlere de farzdı. Yani namazı abdestsiz kılan ümmet olmadı. Miracdan önce, Eshab-ı kiram da, namazı abdest alarak kılardı. Eğer abdest âyeti inmeseydi, (Yalnız Kur’an) diyen mezhepsizler, (Kur’anda abdest âyeti yoktur) diyerek Müslümanlara abdestsiz namaz kıldırırlardı. İşte bunun gibi olumsuz durumların meydana çıkmaması için, abdest âyet-i kerimesi inerek abdestin önemi bildirildi. (Redd-ül-muhtar)

Abdest âyeti gelmeden önce, alınan abdestle ilgili Sahih-i Müslim’deki bir hadis-i şerif şöyledir:

Câbir radıyallahü anh, abdest alıp mestleri üzerine mesh edince (Niçin böyle yaptın?) diye sordular. O da, (Ben Resulullah’tan “sallallahü aleyhi ve sellem” böyle gördüm) dedi. Mecmau’I-Beyân adlı eserde deniyor ki:

Resulullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bu âyet ininceye kadar her amelini abdestli yapardı. Hattâ sorulan suallere bile abdestsiz cevap vermezdi. Şu hâlde abdestin, vahy-i gayr-i metlü olduğu gibi, eski şeriatlardan beri devam ettiği de anlaşılmaktadır. Çünkü Resulullah “sallallahü aleyhi ve sellem” abdest alıp, (İşte bu aldığım abdest, benim ve benden önceki Peygamberlerin abdestidir) buyurmuştur. (Dürer ve Gurer)

ALLAH’A EL AÇMAK

Sual: Bir ilahide, (Allah’a el aç!) deniyor. Böyle demek Allah’a mekân isnat etmek olmaz mı?

CEVAP: Hayır, öyle söylemenin mahzuru olmaz. (El açmak) bir deyimdir. Allah’a veya insanlara el açmak şeklinde kullanılabilir.

(Kimseye el açmam) demek, bizzat elini açmak değildir. (Kimseden bir şey istemem) demektir.

Birinden bir şey istesek, (Falancaya el açmak zorunda kaldım) denir. Hâlbuki elini açmadı, diliyle istedi.

Allah’a el açmak, dua etmek demektir. (Allah’a elini aç) demek, (Allah’a dua et!) demektir.

CİNSİYETİ BELİRLEMEK

Sual: Tüp bebek yoluyla, istenen cinsiyette çocuk sahibi olunuyormuş. Çocuğun cinsiyetini böyle tâyin etmekte mahzur var mıdır?

CEVAP: Hayır, yoktur.