Abduksiyon

Kol ya da bacağın tamamının ya da bir bölümünün vücudun dikey ekseinden yana doğru hareketi.