AFGANİSTANLI ÂLİM İbnü’s-Semmâk Herevî

Allahü teâlânın bazı melekleri vardır, yeryüzünde dolaşırlar. Allahü teâlâdan ve peygamberinden, ahiretten bahseden yerleri araştırırlar.
İbnü’s-Semmâk Herevî hazretleri hadis hafızı olup Sahîh-i Buhârî râvilerindendir. 356 (m. 967’de Afganistan’da Herat’ta doğdu. İlk tahsilinden sonra Bağdat’ta Dârekutnî ve Bâkıllânî, Şam’da Kilâbî, Mısır’da el-Kâtib, Mekke’de Dîneverî gibi zamanın en büyük âlimlerinden hadis öğrendi ve talebe yetiştirdi. 434 (m. 1043)’de Mekke’de vefat etti. Şöyle nakleder:
Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyuruyorlar ki: “Allahü teâlânın günahları ve sevapları yazan meleklerinden, yani kiramen katibin meleklerinden başka melekleri de vardır. Bu melekler yeryüzünde dolaşırlar. Allahü teâlâdan ve peygamberinden, ahiretten bahseden yerleri araştırırlar. Böyle bir yer buldular mı; birbirlerine haber verirler. ‘Buraya gelin, buraya gelin, burada Allahtan ve Peygamberden bahsediyorlar’ derler. Melekler oraya gelirler, bir zarar gelmesin diye kanatlarıyla orayı ihata ederler, Arş’a kadar orayı muhafaza altına alırlar. Sonra Allahü teâlâ o meleklerine, ‘kullarımı ne halde buldunuz?’ diye sorar. Melekler, ‘Yarabbi onlar senden bahsediyorlar’ derler. Cenab-ı Hak, onlar ‘beni gördüler mi ki, benden bahsediyorlar?’ buyurur. ‘Hayır’ derler. ‘Peki, görselerdi ne yaparlardı?’ buyurur. ‘Yarabbi görselerdi daha çok zikrederler, yalnız Allah derlerdi’ derler. Cenab-ı Hak meleklere, ‘benim kullarım ne istiyor?’ buyurur. ‘Yarabbi bu kulların cehennemden korkuyorlar’ derler. Cenab-ı Hak, ‘onlar cehennemi gördüler mi ki; cehennemden korkuyorlar!’ buyurur. ‘Hayır görmediler’ derler. ‘Peki görselerdi ne yaparlardı?’ buyurur. Melekler, ‘görselerdi, haram ve günahlardan daha çok sakınırlardı’ derler. Allahü teâlâ, ‘benim bu kullarım ne istiyorlar’ buyurur. Melekler, ‘Yarabbi onlar cennetini istiyorlar’ derler. Allahü teâlâ meleklerine, ‘Peki bu kullarım cenneti gördüler mi?’ buyurur. ‘Hayır görmediler’ derler. ‘Peki görselerdi ne yaparlardı?’ buyurur. Melekler, ‘görselerdi, sana daha çok ibadet yaparlardı’ derler.
Allahü teâlâ meleklerine, ‘Şahit olun ki; orada bulunanların hepsini affettim. Hepsine cennetimi söz veriyorum’ buyurur. Melekler, ‘Yarabbi onların arasında birkaç kişi var ki, sohbetle alakası yoktur. Onlar başka bir maksatla gelmişlerdi. Onları ne yapacağız’ derler. Allahü teâlâ, ‘Onlar da benim misafirim olsun. Madem dostlarımın yanındalar, onları da affettim. Onları da cennetime aldım’ buyurur.”