A’mâl-i Şer’iyye

İslâm dîninde yapılması emredilen ibâdetler ve işler. (Bkz. Amel)