“Bu kadar ilmi neye borçlusunuz?”

“Bu kadar ilmi neye borçlusunuz?”Mısır evliyâsından İbrâhim Kabâdî hazretleri, 1446 (h.850) târihinde vefât etti.

Bir gün bu zâta;

“Bu kadar ilmi neye borçlusunuz?” diye sordular.

Buyurdu ki:

“Bir hadîs-i şerîfe borçluyum.”

“O, hangi hadîs?”

“Peygamber Efendimiz; ‘Yarın yaparım diyen, ziyân etti’ buyuruyor. Bu hadîs-i şerîfi kendime düstur edindim” dedi.

● ● ●

Bu zât ölüm döşeğindeydi ki, sevdiği birisi geldi ziyâretine.

Ve duâ etti içinden:

“Yâ Rabbî! Bu mübârek kulun cömert insandı. Bunun canını kolay al da zahmet çekmesin.”

Bu zât gözünü açıp;

“Bana kim duâ etti?” diye sordu.

O kimse de;

“Ben ettim” dedi.

Buyurdu ki:

“Az önce melek’ül-mevt yanıma geldi ve ‘Korkma! Biz, cömertlerin rûhunu incitmeden alırız’ dedi.”

● ● ●

Bu zât, bir gün ellerini kaldırmış; “Yâ Rabbî! Bana, âfiyette olduğum bir gün ihsân eyle” diye yalvarıyordu.

Biri bunu işitip;

“Siz âfiyette değil misiniz?” diye sordu.

Cevâbında;

“Âfiyette olduğum gün, Allahü teâlâya hiçbir günah işlemediğim gündür” buyurdu.