Gerçek mümin nasıl olur?

Gerçek mümin nasıl olur?Nişâbur’da yetişen velîlerden Ebû Bekr el Ferrâ hazretleri “rahmetullahi aleyh”, 980 senesinde Nişâbur’da vefât etti.

Bir gün bu zâta;

“Efendim, kişinin amellerine, neye göre ecir ve sevap verilir?” diye sordular.

Gelen kişilere baktı.

Ve onlara cevâben;

“Kişinin ameline, o işe verdiği  ehemmiyet miktarınca, onu işlerken yaptığı hatâlara üzülmesi miktarınca ve o amelin sünnet-i seniyyeye uygun olması için gösterdiği gayret miktarınca sevap verilir” buyurdu.

● ● ●

Bir gün de biri geldi bu zâta.

“Gerçek mümin nasıl olur?” diye soracaktı.

Ancak içeri girince unuttu.

Bir müddet sohbet ettikten sonra bu zâta;

“Ben artık kalkayım” deyip izin istedi.

Mübârek zât;

“Az daha otur evlâdım, belki soracağın bir şey vardır” diyerek hâtırlatmak istedi.

Ama hâtırlamadı.

O zaman;

“Peki, sen bilirsin” buyurdu.

Tam giderken;

“Gerçek mümin; elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği kimsedir” buyurdu.

Adam bunu işitince bu zâta olan sevgisi kat kat arttı…