“İbâdetlerin en üstünü namaz kılmaktır…”

“İbâdetlerin en üstünü namaz kılmaktır…”“Namaz, dînin direğidir. Müminlerin mîrâcıdır. O hâlde, onu iyi kılmaya gayret etmelidir.”

 

Molla Tâhir-i Bedahşî hazretleri İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin talebelerinin önde gelenlerindendir. Önce subay idi. Resûlullah efendimizin rüyâda verdiği emirle, askerliği bırakarak tasavvuf yoluna girdi. Doğum ve vefât tarihleri belli değildir. On yedinci asrın sonlarında vefât etti.

İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin Molla Tâhir-i Bedahşî’ye yazdığı mektuplardan ikisi:

“Allahü teâlâya hamdü senâ olsun! O’nun sevdiği, iyi insanlara selâmetler olsun! Canpûr’dan gönderdiğiniz mektup geldi. Rahatsız olduğunuzu okuyunca, üzüldük. Sıhhat haberini bekliyoruz. Vazifenize çok çalışınız! Hâsıl olan hâlleri bize yazınız! Ey sevgili kardeşim! Bu dünya, çalışmak yeridir. Ücret alınacak yer, âhirettir. Sâlih amelleri yapmaya uğraşınız! Bu amellerin en faydalısı ve ibâdetlerin en üstünü namaz kılmaktır. Namaz, dînin direğidir. Müminlerin mîrâcıdır. O hâlde, onu iyi kılmaya gayret etmelidir. Erkânını (yani farzlarını), şartlarını, sünnetlerini ve edeblerini, istenildiği ve lâyık olduğu gibi yapmalıdır. Namazda tumânînete (yani rükûda, secdelerde, kavmede ve celsede, bütün âzânın hareketsiz kalmasına) ve tâdîl-i erkâna (yani, bu dört yerde sükûn ve tumânînet bulduktan sonra, bir miktar durmaya) dikkat etmelidir. Çok kimse bunlara dikkat etmeyip, namazlarını elden kaçırıyor. Tumânîneti ve tâdîl-i erkânı yapmıyorlar. Bunlara azaplar ve tehditler bildirilmiştir. Namaz, doğru kılınınca, kurtuluş ümidi çoğalır. Çünkü, dînin direği dikilmiş olur.
“Âkıl isen kıl namâzı, çün seâdet tâcıdır/Sen namâzı öyle bil ki, müminin mi’râcıdır!”

              ***

“Akıllı kardeşim, ismi gibi temiz olan Molla Tâhir’in kıymetli mektubu geldi. Kardeşim! Hadîs-i şerîfte; “Allahü teâlânın, bir kulunu sevmemesi, onun faydasız şeylerle uğraşmasından anlaşılır” buyruldu. Bir farzı yapmayıp, bir nâfile ibâdeti yapmak da, boşuna uğraşmaktır. Bunun için, ne ile vakit geçirdiğimizi incelemeliyiz. Ne ile uğraşdığımızı anlamalıyız. Nâfile ibâdet mi, yoksa farz olan ibâdet mi yapıyoruz? Bir nâfile hac yapmak için birçok yasaklar, haramlar işleniyor. İyi düşünmelisiniz! Aklı olana bir işâret yetişir. Size ve arkadaşlarınıza selâm ederim.”