İbadetlerde niyet kalp iledir

Sual: Namaz, oruç, hac gibi ibadetleri yaparken, niyeti, ağız ile mi, yoksa sadece kalp ile mi yapmalıdır? Cevap: İbadetler yapılırken, yalnız ağız ile söylemeye niyet denmez. Kalb ile niyet edilmezse, dört mezhepte de namaz sahih olmaz. Resulullah efendimizin, Eshab-ı kiramın, Tabiînin ve hatta dört mezhep imamının ağız ile niyet ettikleri işitilmemiştir. …

Devamını oku

Uşur, ne zaman farz olur?

Sual: Topraktan elde edilen mahsulün, tahılın, meyvenin uşrunu vermek ne zaman farz olur, bunlar toplanınca mı yoksa toplanmadan önce mi? Cevap: Konu ile alakalı olarak İbni Âbidînde buyuruluyor ki: “Meyvenin ve ekinin uşru, İmam-ı a’zama ve İmam-ı Züfer’e göre, bitki üzerinde meydana geldikleri ve çürümekten emin oldukları zaman farz olur. …

Devamını oku

Gayr-i müslimlerden gelen yiyecekler

Sual: Bazı kimseler, gayr-i müslimlerden veya açıkça günah işleyenlerden gelen yiyecekleri haramdır diyerek yemiyorlar ve onlardan gelen giyecekleri de aynı sebepten giymiyorlar. Gerçekten dinimiz böyle mi emrediyor? Cevap: Konu ile alakalı olarak İmam-ı Gazâlî hazretleri Kimyâ-i se’âdet kitabında buyuruyor ki: Dünya malından çoğu haramdır diyenler yanılıyor. Haram çoktur, fakat, daha …

Devamını oku

Zamanımızda bilmemek özür müdür?

Sual: Zamanımızda, nerede olursa olsun, bir Müslümanın, İslamiyetin esaslarından bazılarını bilmemesi, bu kimse için özür olur mu? Cevap: İslam memleketlerinde, hatta bugün için, dünyanın her yerindeki Müslümanların, iman ve ilmihâl bilgilerini yani İslamiyeti öğrenmesi kolay olup, lüzumlu şeyleri öğrenmemek, bilmemek özür değil, suç olur. Fakat, tatbikatta, yanlış yapmak, bilmeyerek yapmak …

Devamını oku

Hazret-i Osman’a buğzetmek

Sual: Bazı kimseler, hazret-i Osman’ı tenkit etmekte, Ona buğzetmekte, kötülemekte, dil uzatmaktadırlar. Böyle tenkit etmek, buğzetmek günah değil midir? Cevap: Konu ile alakalı olarak Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn kitabında deniyor ki: İmâm-ı Zehrî hazretleri, senetleri ile beraber Abdurrahmân bin Avf hazretlerinden rivayetle, Resulullah efendimizin şöyle buyurduğunu nakletmiştir: Resulullah efendimiz, bir …

Devamını oku

Cenaze çıkan eve yemek götürmek

Sual: Cenaze çıkan eve yemek mi götürmeli yoksa cenaze evinde yemek, helva pişirip dağıtmalı mıdır? Cevap: Cenaze çıkan eve komşuların ve yakında oturan akrabanın, bir gün ve gecelik yemek göndermeleri müstehabdır. Ca’fer-i Tayyâr hazretleri şehit olunca, Resulullah efendimiz bunun evine yemek gönderilmesini emir buyurdu. Ölü evinden yemek, helva dağıtılması mekruh …

Devamını oku