Maşallah deyince nazar değmez…

Ömer bin Muhammed Şîrâzî hazretleri Fıkıh ve kırâat âlimidir. 449 (m. 1057)’de İran’ın Şîrâz şehrinde doğdu. 529 (m. 1135)’de Merv’de vefât etti. “El-Es’ile fil-hılâf ven-Nazar” isimli eserinde şöyle yazmaktadır: Nazar değmesi haktır. Yani, göz değmesi doğrudur. Bazı kimseler, bir şeye bakıp, beğendiği zaman, gözlerinden çıkan şuâlar zararlı olup canlı ve cansız, …

Devamını oku

Resûlullah efendimiz kavimleri birleştiriciydi

Ömer bin Şebbe en-Numeyrî hazretleri hadîs âlimi ve tarihçidir. 172 (m. 798)’de Bağdad’da doğdu. 262 (m. 876)’da Samarrâ’da vefât etti. Medine Târihi adlı eserinde bildirilen hadîs-i şeriflerden bazıları: Ebû Hüreyre (radıyallahü anh) rivâyet etti. Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Kim mescidde kayıp arayan birisini duyarsa, Allahü teâlâ onu …

Devamını oku

Namaz, insanı kötü işlerden alıkoyar!..

Muhammed bin Ali hazretleri Cezayir’de yetişen Mâlikî mezhebi âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. 1202 (m. 1787)’de Cezayir’in Vehrân şehrinde doğdu. 276 (m. 1859)’da Libya’da Ca’bûb vadisinde vefât etti. Namazın ehemmiyeti hakkında şunları buyurdu: Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen; “Kur’ândan sana vahiy olunanı oku ve namazı (beş vakit namazı) kıl! Zira namaz, insanı kötü ve uygunsuz …

Devamını oku

Amelini az gören kimse gibi ol!..

Paşmakçızâde Seyyid Ali Efendi Elliikinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1048 (m. 1638)’de İstanbul’da doğdu. 1124 (m. 1712)’de orada vefât etti. Tasavvuf büyüklerinin kıymetli sözlerini anlatırdı. Buyurdu ki: Huzeyfe hazretleri: “Asıl ölü, ölenler değil, yaşayan ölülerdir” dedi. “Yaşayan ölü nasıl olur?” diye sorulunca da, “Kalbiyle iyiliği bilmeyen ve kötülükten sakınmayandır” buyurdu. İbn-i Ömer …

Devamını oku

Hâlimden hiç şikâyet etmem

Veliyyüddîn Efendi Yetmişbeşinci Osmanlı Şeyhülislâmdır. İstanbul’da doğdu ve yine orada 1182 (m. 1768) senesinde vefât etti. Kendisine sorulan bir suale şu cevabı verdi: Her şey takdir iledir. Evlenmek, nasibi çıkmak veya çıkmamak da takdire bağlıdır. Allahü teâlâ, takdirine göre sebepler aratmaktadır. Mesela bir kız dua eder, (Ya Rabbi, evlenmek hakkımda …

Devamını oku

Allah için sev Allah için darıl

Ebü’l-Bekâ Muhammed Hâdirî hazretleri hadîs, nahiv, kırâat ve fıkıh âlimlerindendir. 747 (m. 1346) senesinde doğdu. 824 (m. 1421) senesinde Haleb’de vefât etti. Naklettiği Hadis-i şeriflerden bazıları: “Gece namazı ikişer rek’at olarak kılınır.” “Her şeyin bir iyisi vardır. Namazın iyisi de, ilk tekbirine yetişerek kılınan namazdır.” Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem  …

Devamını oku