Oğlum Celâleddin’i gözet!

Mevlâna hazretlerinin ismi Celâleddin’dir.

Belh şehrinde dünyaya gelir.

Sonra Anadolu’ya, yani Rum diyarına hicret eder.

Bunun için “Rumî” diye anılır.

Henüz çocukken manevi hâlleri vardır.

Babası da farkındadır.

Ancak endişe eder!

Zira henüz çocuktur.

Nitekim talebeden birine;

“Sen oğlum Celâleddin’i gözet” diye emreder.

Talebe sorar:

“Neden efendim?”

Buyurur ki:

“Çünkü onu melekler ziyaret ediyor, melekût âleminde onu gezdiriyorlar. Bunlar iyi güzel. Ama o, henüz küçüktür. Korkarım aklına zarar gelir!”

? ? ?

Bir gün bu zata;

“Şehitler ölüm acısı duyar mı?” diye sordular.

Büyük veli cevabında;

“Bir yerde kâfirler, zâlimler, suçsuz Müslümanları, kadınları ve çocukları öldürürlerse öldürülen Müslümanlar, şehit olur ve öldürülürken yapılan işkencelerin acısını duymazlar” buyurdu.

İşitenler hayret ettiler.

Ve sordular hemen:

“Hiç mi duymazlar efendim?”

Cevabında;

“Evet, hiç duymazlar, hatta ölürken kabirde kendisine ihsan edilecek olan cennet nimetlerini görerek çok sevinir ve neşelenirler” buyurdu.