Osmanlıca milletin şah damarıdır

CHP iktidarı 1923’ten sonra tek parti dikta rejiminde “Batılılaşmak” adına Türk bayrağı hariç her şeyi değiştirdi. Kazım Karabekir Paşa’nın İstiklal Harbi ile ilgili ve Mustafa Kemal ve İnönü devrinde yasaklanan ve İstanbul surlarında kamyonlar dolusu yakıldığı kitabında, Ankara Garı salonundaki toplantıya tesadüfen gittiğini ve toplantıda Mustafa Kemal, bakanlar ve üst düzey bürokratların o tarihte “Teşkilatı Esasiye” yani Anayasada Türkiye Cumhuriyetinin dini İslamdır maddesi yerine “Türkiye Cumhuriyetinin dini Hıristiyandır” konulması lehinde görüş birliği yaptıklarını söylemektedir.

Kazım Karabekir son derece ilmi, tarihi ve dini bir konuşma ile böyle bir şeyin kabulü ile Türkiye’nin yıkılacağını ve isyan çıkacağını söylemiştir. Son asra kadar Osmanlı ulu bir çınar idi. Tanzimatçılar, Jön Türkler, İttihat Terakki ve bunların varisi olan CHP bu ulu çınarı budaya budaya salonlardaki Japon süs ağacına çevirdiler. Mason devlet adamları da sulama maskesi ile bu ulu çınarın köklerine zehir döktüler.

Türkiye’nin yeniden ulu bir çınar olmaması için Türk- İslam medeniyetini yıktılar. Devrim adı altında milli ve manevi değerlerimizi imha ettiler. Ve (İstisnalar hariç) Türk aydınlarını milli ve manevi değerlere, maziye, dinine, diline, örf ve adetlerine, maddi nimetlerine düşman yetiştirdiler.

Hıristiyan Batı ülkelerinde kiliseler boştur. Ateist sayısı son derece fazladır. Ama bunlar Hıristiyanlığa, mazisine, milletin değerlerine saygılıdır. Biz de istisnalar hariç aydınlar dine, dile, maziye, milli ve manevi değerlere düşmandırlar. Yeryüzünde hiçbir ülkenin aydını Türkiye’deki aydınlar gibi değildir.

Benim çocukluğumda namaz kılmak şöyle dursun, oruç tutan ve dine saygılı bir ilim adamı adeta zamanın evliyası gibi sayılırdı. Ben bu acı günleri yaşadım.

Ak Parti iktidarı ulu çınarın tohumlarını ekmeye çalıştığı için emperyalist güçler, küresel sermaye ve bunların uzantısı olan faiz lobisi, vesayet rejimi taraftarları, bazı anayasal kuruluşları ve paralel yapı düşmandır.

Türkiye’nin meşhur sosyologlarından Profesör Orhan Türkdoğa’nın okullarda okutulan 4 ciltlik “Medeni Bilgiler” kitabında “Kemalist düşünce sisteminde, millet yapısında dinin yeri yoktur” yazmaktadır.

Şair Yahya Kemal’in bir yazısına göre Büyükada’da yaşayan İngiliz diplomat Yahya Kemal’e şöyle demiştir: “Dünyada milletine yabancı tek devlet Türkiye’dir.”