Dini Sualler

Cennet ve Cehennem şimdi vardır

Sual: Bir tek Cehennem mi var yoksa birkaç tane mi? Şimdi bunlar mevcut mu? CEVAP Cehennem yedi tabakadır, kâfirler durumuna göre tabakaların birinde azap görecektir. Feraid-ül fevaid kitabında buyuruluyor ki: Cehennem yedi tabakadır. Birbirinin altındadırlar. Her tabakanın ateşi, üstündekinden daha…

Cennet ve Cehennem ebedidir

Sual: Cennet ve Cehennem sonsuz değil midir? CEVAP Cehennemin ve Cennetin sonsuz olduğuna dair birçok âyet-i kerime vardır. Mesela Bekara 25, A.İmran 116, Maide 85, Enam 128, Tevbe 68, Hud 107. Âyet-i kerimede Cehennem için de, Cennet için de (Hüm…

Sırat köprüsü

Sual: Sırat köprüsüne inanmak farz mıdır? CEVAP Evet farzdır. Çünkü Sırat köprüsü Nass ile sabittir. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: (Onları Cehennem Sıratına götürüp hapsedin! Çünkü onlar mesuldür.) [Saffat 23, 24] Nuhbet-ül-Leali kitabında diyor ki: Sırat, Cehennem üzerinde bir köprüdür.…

Nasıl haşrolacaklar?

Sual: İnsanlar nasıl haşrolacaktır? CEVAP Herkes ameline göre haşrolacaktır. Bir kimse, salihler gibi amel işlese; fakat günahkârlarla düşüp kalksa, iyi amelleri boşa gider, kıyamette kötülerle beraber haşrolur. Bir kimse de, kötüler gibi amel işlese; fakat salihleri sevse, onlarla beraber olsa,…

Hesap sorulmayanlar

Sual: Enbiya ve evliyadan başka hesap görmeden Cennete gidecek kimse var mıdır? CEVAP Muhammed aleyhisselamın ümmetinden ehl-i sünnet itikadında olan müminlerin çoğu, hesap görmeden Cennete gireceklerdir. Resulullah efendimiz, (Allah rızası için ve isteyerek namazını kılan, orucunu tutan, haccını yapan, zekâtını…

Kameraya alınan işler

Sual: Kiramen kâtibin melekleri insanların günah ve sevaplarını yazıyorlar. Kişi o günahına tevbe etmiş olabilir veya aynı mezhepteki başka bir âlime göre o şeyi işlemek caiz olabilir. Bu işlerde bir karışıklık olmaz mı, bu yazdıkları şeyler hesap gününde de aynen…

Kıble

Kıble Tayini - islamdini.de