Dini Sualler

Kur’an-ı kerim değiştirilemez

Sual: Tevbe sûresinin son iki âyeti fazla diyen, Kur’anın değiştiğini söyleyen kâfir olmaz mı?CEVAPBöyle bir şeyi Müslüman yaparsa kâfir olur, kâfir zaten kâfirdir, tekrar kâfir olmaz. Emirler yasaklar Müslüman içindir. Önce Kur’an-ı kerimin bugünkü hâle nasıl geldiğini bildirelim:Yemame savaşında, Kur’an-ı…

Kaza ve kader ile ilgili çeşitli sorular

Sual: Şu Osmanlıca şiirde ne denmek isteniyor?Hep kesbindendir ki bu belaları çekersinSa’yin deki noksanını atfı kader edersinCEVAPBaşına gelen belalar, çektiğin sıkıntılar, hep dine uygun olmayan yanlış işlerindendir. Yani işlediğin günahlar sebebiyle başına bunlar geliyor. Sonra da kader böyleymiş dersin, suçunu…

Peygamber efendimizin mucizeleri

Sual: Peygamber efendimizin mucizeleri nelerdir?CEVAP Çok mucizesi görülmüştür. Bazılarını bildirelim.Aşağıdaki yazılar (Mir’at-ı Kâinat) kitabından alınmıştır. Muhammed aleyhisselamın hak Peygamber olduğunu bildiren şahitler pek çoktur. Ümmetinin Evliyasında hâsıl olan kerametler, hep Onun mucizeleridir; çünkü kerametler, Ona tâbi olanlarda, Onun izinde gidenlerde…

Resulullah gelecekten haber verdi

Sual: Bazıları mucizeye, keramete inanmıyorlar. Resulullah da gaybı bilemez diyorlar. Bu hususta âyet ve hadis yok mu da böyle diyorlar?CEVAPAllahü teâlâ bildirirse, Resulullah da gaybı, gelecekte olan şeyleri bilir. Peygamber efendimizin bildirilen gaybları bildiğini bildiren üç âyet meali de şöyledir:(Allah…

Resulullah sevgisinin önemi

Sual: Bir misyoner, “Siz, peygamberinizi, tanrıdan çok seviyorsunuz. Tanrının ismi anılınca hiç umursamıyorsunuz da, peygamberinizin ismi geçince hemen salevat okuyorsunuz. Bir de Allah ismi ile peygamberin ismini ayırmaz, yan yana söylersiniz. Allah aşkına şunu yap dense, yapmıyorsunuz da, peygamber aşkına…

Âlemlerin rahmet ve uyarıcısı

Sual: Peygamber efendimizi öven âyet-i kerimeler hakkında bilgi verir misiniz?CEVAPKur’an-ı kerim baştan sona kadar Resulullah efendimizi övmektedir. Bu konudaki âyet-i kerimelerden bazılarının mealleri şöyledir:(Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.) [Enbiya 107] (De ki, ey insanlar, ben, Allah’ın hepiniz için gönderdiği…

Kıble

Kıble Tayini - islamdini.de