Paramedikal

Bir dereceye kadar tıpla ilgili, hekimliği kısmen ilgilendiren.