Uyuşturucu, ruhu ve bedeni tahrip eder…

Uyuşturucu, ruhu ve bedeni tahrip eder…

Devlet aşktan ne anlar!

Yunanca uyku anlamındaki “narke”den gelen ve İngilizce’ye “narkotik” olarak geçen “uyuşturucu” sözcüğü, uyuşturma özelliği olan, uyuşturan, duymaz hâle getiren demektir…   Gelmiş-geçmiş bulunan bütün Peygamberlerin getirdikleri ahkâm-ı dîniyyede;  Dînin, nefsin (cânın), aklın, neslin (ırzın, nâmûsun), mâlın ve benzeri değerlerin korunması öngörülmüştür. Allahü teâlâ ve Peygamberleri, emir ve yasaklarında, bunları koruma altına almışlardır. Görüldüğü gibi hem ruhun, hem de bedenin korunması hedeflenmiştir. Bu konularda çok önemli hadîs-i şerîfler var. Bilindiği gibi, mukaddes dînimizde adam öldürmek, yaralamak, malını almak, çalmak şöyle dursun, kalp kırmak bile büyük günâhlardandır. Eğitimde işin esâsı, hem kendisine faydalı, hem de âilesine, milletine, memleketine, vatanına ve devletine, tüm Müslümanlara, hattâ bütün insanlığa faydalı birer unsur meydana getirmektir. Çocuklar, Allahü teâlâya inanmayı, Peygamber sevgisini, büyüklere hürmeti, küçüklere şefkati, vatan-millet aşkını, “Ezân” ve “Bayrak”a saygıyı, örf ve âdetlerini, gelenek ve göreneklerini hep âilede öğrenirler. Demek ki, terbiyenin, eğitimin gâyesi, iyi bir insan yetiştirmek ve bu insanı cemiyete, millete ve tüm insanlığa faydalı hâle getirmektir. İşte bu güzel ülkenin resmî-sivil bütün müesseselerinin ve tüm vatandaşlarının ana hedefi bu olmalıdır. Bu da, iyi bir eğitim ile mümkün olabilir. Bu hedef, ülkemizde, bütün Türk Cumhuriyetlerinde, bilumum İslâm âleminde ve tüm dünyada da gözetilmelidir… Malum olduğu üzere, “uyuşturucu” hakkında kitaplar yazılmış, makaleler kaleme alınmış, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmış, anketler, istatistikler, çeşitli araştırma ve incelemeler yapılmıştır. Gazetelerde, radyolarda, televizyonlarda ve internet sitelerinde bu konuya geniş yer verilmiştir. İnternete [meselâ Google’a] “Uyuşturucu” yazınca, karşımıza yüzlerce site çıkıyor. Akademisyenler tarafından hazırlanan siteler de mevcut. Yunanca uyku anlamındaki “narke”den gelen ve İngilizce’ye “narkotik” olarak geçen “uyuşturucu” sözcüğü, uyuşturma özelliği olan, uyuşturan, duymaz hâle getiren demektir. Uyuşturucu madde kavramı genellikle, uyuşturma özelliğine sahip maddeleri ifâde eder. Uyuşturucu maddeler; kullanan kişinin merkezî sinir sistemini etkileyerek, ruhsal ve fiziksel dengesini bozan; bu kişide fizikî ve ruhî bağımlılığa yol açan; kişisel ve toplumsal yönden ekonomik ve sosyal çöküntü oluşturan maddelerdir. Türkiye’de ve dünyada hızla tütün, alkol ve uyuşturucu madde alım oranları maalesef artmakta, maddeye başlama yaşları da gittikçe düşmektedir… Daha sonra inşâallah bu konuya yine temas ederiz.