“Sakın yardım istemeyesin!..”

“Sakın yardım istemeyesin!..”
Sâlim adında bir Müslüman, başından geçenleri şöyle anlatıyor:

Küffâr memleketinde esirdim.

Bir asker de başımda bekiyordu.

Bu asker, birinden duymuş ki:

“Müslümanlar darda kalınca, Seyyid Ahmed Bedevî adındaki bir evliyâdan yardım ister, O da gelip onları kurtarır.”

Bir gün bana;

“Sakın hâ, sen de bu evliyâdan yardım istemeyesin. Bunu sezersem pişmân ederim seni, ona göre!” dedi.

Soktu beni bir sandığın içine.

Kendi de uzandı üzerine.

Ben, sandık içinde dedim ki:

“Yâ Ahmed Bedevî hazretleri!

Allahın izniyle gel kurtar beni.”

O anda yetişti mübârek zât.

Sandığı alıp, uzaklara götürdü.

Beni sandıktan çıkardı.

Sonra kayboldu gözden.

Asker de uyandı tabii.

Nerede olduğumuzu bilmiyorduk.

İnsanlara sorduk:

“Mısır’a iki aylık yoldur” dediler.

Asker bunu duyunca;

“Neler oluyor?” dedi.

Ben de ona;

“Seyyid Ahmed Bedevî hazretleri getirdi bizi buraya. O ve onun gibi velîler, darda kalan kullara, işte böyle yardım ederler” dedim.

Merakla sordu:

“Sen yardım istedin mi?”

“Evet” dedim.

“O velî zâta hâlimi arz ettim.

Bir anda gelip kurtardı beni.”

Asker bunları dinledi.

Şehâdet getirip, îmânla şereflendi…