“Hoş geldiniz yâ Resûlallah!”

“Hoş geldiniz yâ Resûlallah!”
Resûl aleyhisselâm, bir kuşluk vakti, hazret-i Ebû Bekr ve hazret-i Ömer’le birlikte, Ebû Eyyûb-i Ensârî hazretlerinin evine gidip kapıyı çaldılar.

Ebû Eyyûb-i Ensârî hazretleri, Resûlullahın sesini işitti.

Koşarak geldi.

Ve o sevinçle;

“Hoş geldiniz yâ Resûlallah! Arkadaşlarınızla berâber safâlar getirdiniz” diyerek karşıladı.

Bir hurma ağacı vardı.

O ağaçtan bir salkım kopardı.

Ve getirip arz etti.

Salkımda üç hurma vardı.

Resûlullah Efendimiz;

“Yâ Ebâ Eyyûb! Bu salkımdaki kuru hurmaları ayır” buyurdu.

Ebû Eyyûb-i Ensârî hazretleri;

“Yâ Resûlallah! Emîr sizindir. Ancak ben size hayvan kesip et ikrâm edeceğim” dedi.

Memnûn oldular.

Ve ona cevâben;

“Eğer hayvan keseceksen, sütlü hayvan kesme!” buyurdular.

O, bu emri aldı.

Ve bir oğlak kesti.

Ümmü Eyyûb, o etin yarısını söğüş yaptı.

Diğer yarısını da kızarttı.

Sıcak ekmek de vardı.

İkisini de sofraya getirip;

“Buyurun yâ Resûlallah!” dedi.

Çok duâsını aldı Efendimizin…