“Muhakkak, sen de onlar da öleceksiniz”

“Muhakkak, sen de onlar da öleceksiniz”
Peygamber efendimiz vefât edince Eshâb-ı kiramın aklı başından gitti!..

 

İbnü’n-Neccar El-Bağdadi hazretleri hadis ve siyer âlimidir. 578’de (m. 1183) Bağ­dat’ta doğdu. Bağdat’ta meşhur âlimlerden ilim tahsili yaptıktan sonra Müstansıriyye Medresesinde ders verdi. 643’te (m.1245) vefat etti. Siyer kitabında şöyle nakleder:

Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), vefât edince Eshâb-ı kiramın (aleyhimürrıdvan) aklı başından gitti. Mescidde ağlaşmaya başladılar. Hiç kimsenin inanası gelmiyordu. Hazreti Ömer, Peygamberimizin mübârek vücudu şeriflerinin huzûruna gelip, mübârek yüzüne bakıp;

“Resûlullah bayılmış, fakat baygınlığı çok ağır” deyip mübârek yüzünü örterek dışarı çıkıp “Her kim, Resûlullah öldü derse kılıcımla boynunu vururum” dedi.

Hazreti Ebû Bekir ve Hazreti Abbâs bu konuda Eshâb-ı kiramla konuştular. Hazreti Abbâs mescide gidip;

“Ey insanlar Resûlullahın ‘Ben vefât etmeyeceğim’ diye bir sözünü duydunuz mu?” dedi. Eshâb-ı kiram ‘Hayır duymadık’ dediler. Hazreti Abbâs, Hazreti Ömer’e dönerek ‘Yâ Ömer, bu husûsta senin bildiğin bir şey var mıdır?’ deyince, Hazreti Ömer ‘yok’ dedi.

Bunun üzerine Hazreti Abbâs;

-Hiç kimse, Peygamber efendimizin ölmeyeceğini söyleyemez. Allahü teâlâya yemîn ederim ki, Resûlullah ölümü tatmış bulunmaktadır. Allahü teâlâ O’na şöyle buyurdu: (Muhakkak, sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir. Sonra, hiç şüphesiz, hepiniz Rabbinizin huzûrunda muhakemeye duruşacaksınız.) [Zümer: 30-31]  -Ey insanlar! Şunu iyi biliniz ki, Resûlullah vefât etti. O, İslâmiyetin bütün hükümlerini tamamladıktan sonra aramızdan ayrıldı. Defin işlerini bir an önce yapalım. Onu, kabr-i şerîfine koymamıza da engel olmayınız. Kardeşim Ömer’in dediği doğruysa, Allahü teâlâ Onu, kabrinin üzerindeki toprağı giderek yanımıza tekrar göndermekten aciz değildir. Resûlullah vefât etmiştir. Nihâyet o da bizler gibi insandır, dedi…

Hazreti Ebû Bekir de buna benzer bir konuşma yaptı. Ehl-i Beyt ve Eshâb-ı kiram, Peygamber efendimizin vefât ettiğine kanaat getirdiler…

Peygamber efendimizin mübârek cenâzelerini yıkamak üzere Hazreti Ali, Hazreti Abbâs, Hazreti Abbâs’ın oğulları Fadl ve Kusem, Hazreti Üsâme bin Zeyd (aleyhimürrıdvan) odaya girip kapıyı kapadılar. Peygamber efendimizi, gömleği üzerinde olduğu hâlde yıkamaya başladılar. Sonra üç parça kefen ile kefenledikten sonra, vefât ettiği yere kabr-i şerîfi kazılıp, lahd şekline getirildi, Hazreti Abbâs da kabre girerek, Resûlullah efendimizi, kabr-i şerîfine koydular.